| PPK | Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne |


Witamy na stronie Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne informuje, że realizuje projekt gminy Polkowice pn.: "Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach". Strona internetowa projektu >>

(149kB)


13.04.2018

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POLKOWICE >>

Szanowni Mieszkańcy Gminy Polkowice,
Ta anonimowa ankieta służy zebraniu informacji niezbędnych do oceny wdrażania "Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice na lata 2015-2020". Wasze opinie są dla nas bardzo ważne, ponieważ dzięki nim możemy robić to, czego rzeczywiście pragniecie oraz tworzyć warunki do spełniania prywatnych i zawodowych marzeń Waszych i Waszych bliskich. Dlatego zwracam się do Was z gorącą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Każdy głoś jest dla nas niezwykle cenny! Każdy głos się liczy! Namówcie do tego także swą rodzinę, znajomych i współpracowników!

Razem zbudujmy dobrą przyszłość naszej gminy!

Niniejszą ankietę może wypełnić każdy mieszkaniec Gminy Polkowice *

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
Burmistrz Polkowic, Wiesław Wabik

*W skład Gminy Polkowice wchodzi Miasto Polkowice oraz sołectwa Biedrzychowa, Dąbrowa, Guzice, Jędrzychów, Kaźmierzów, Komorniki, Moskorzyn, Nowa Wieś Lubińska, Pieszkowice, Sobin, Sucha Górna, Tarnówek, Trzebcz, Żuków, Żelazny Most.


02.01.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach informuje, iż na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach nr XXV/380/17 zmienia nazwę na: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, nowy adres strony www: www.ppk.polkowice.pl.

Uchwała nr XXV/380/17(149kB)

Status prawny


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach zwane dalej PGMiKM jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice działającą w formie jednostki budżetowej.


PGMiKM działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240.),
  • Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zm.),
  • Uchwały nr X/114/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 paĽdziernika 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach" oraz zatwierdzenie jej statutu.


Organizację Przedsiębiorstwa, strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania reguluje statut i regulamin organizacyjny.

Siedziba Przedsiębiorstwa mieści się przy ul. 3-go Maja 51 w Polkowicach, a terenem działania jest Gmina Polkowice.

Przedsiębiorstwem kieruje Dyrektor, który realizuje działania określone w statucie, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Polkowic. Majątek Przedsiębiorstwa stanowi własność Gminy Polkowice.

Przedsiębiorstwo prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.


free counters