| PPK | Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne |


Witamy na stronie Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.OGŁOSZENIE

POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE INFORMUJE, ŻE ZOSTAJE URUCHOMIONA DOMENA INTERNETOWA E-BOOK DLA MIESZKAŃCÓW. ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH NAJEMCÓW LOKALI GMINNYCH O OSOBISTE ZGŁASZANIE SIĘ DO PPK PRZY ULICY 3 MAJA 51 W CELU PODPISANIA STOSOWNYCH DOKUMENTÓW ORAZ UZYSKANIA INDYWIDUALNEGO LOGINU I HASŁA.

• W BIURZE PPK: pokój nr 6 i 3 (Czynsze – na parterze).

eBOK

Druki do pobrania eBOK


Archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Ochrona Danych Osobowych w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne informuje, że realizuje projekt gminy Polkowice pn.: "Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach". Strona internetowa projektu >>

(149kB)


02.01.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach informuje, iż na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach nr XXV/380/17 zmienia nazwę na: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, nowy adres strony www: www.ppk.polkowice.pl.

Uchwała nr XXV/380/17

(149kB)

Status prawny


Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, zwane dalej Przedsiębiorstwem, jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice działającą w formie jednostki budżetowej.

Przedsiębiorstwo działa na podstawie:

• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994);
• Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);
• Uchwały nr X/114/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 października 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. "Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach" oraz zatwierdzenie jej statutu ze zm.

oraz

• Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 716 z późn. zm.);
• Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późń. zm.).


free counters